Tomasz Stabiński

Realizuję i montuję filmy,
robię zdjęcia.

Zapraszam do współpracy.

enter the void

próżnia

  1. «pusta przestrzeń»
  2. «stan braku lub niedoboru czegoś w jakiejś sferze życia i działalności człowieka»
  3. «obszar wypełniony gazem o ciśnieniu dużo niższym od ciśnienia atmosferycznego»

Słownik języka polskiego PWN