Tomasz Stabiński

Realizuję i montuję filmy,
robię zdjęcia.

Zapraszam do współpracy.